Retour aux news

Mardi 25 juin 2024

First slide

Communication sur le remboursement de la rifampicine

Sinds 1 mei 2024 wordt rifampicine vergoed voor de behandeling van latente tuberculose-infectie (LTBI) onder dezelfde voorwaarden als actieve tuberculose.

Er worden momenteel drie regimes aanbevolen voor volwassenen en kinderen; ze worden als gelijkwaardig beschouwd wat betreft werkzaamheid:
- Isoniazide (INH) 7 dagen per week gedurende 6 maanden.
- Rifampicine (RMP) 7 dagen per week gedurende 4 maanden.
- INH + RMP 7 dagen per week gedurende 3 maanden.

Het gebruik van rifampicine heeft het voordeel dat de duur van de preventieve behandeling wordt verkort, waardoor de kans groter is dat symptoomvrije patiënten hun kuur afmaken.
Vroeger werd alleen isoniazide vergoed door het INAMI voor de behandeling van tuberculose-infectie, maar zoals bepaald in de lijst van specialiteiten, hoofdstuk IV, § 40200 https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/liste_specialites_cha… , wordt rifampicine nu vergoed onder categorie A, voor zowel LTI als actieve tuberculose.

Net als voor de behandeling van actieve tuberculose is hiervoor de toestemming van de raadgevend arts vereist.

Ga naar CIVARS om vergoeding aan te vragen:

https://www.ehealth.fgov.be/fr/professionnels-de-la-sante/services/civa…