Longarts AZ DELTA

24/02/2022

Lieu
AZ Delta

De dienst longziekten van AZ Delta is een team van negen longartsen. Wij wensen onze dienst verder te versterken met twee enthousiaste en gedreven collega’s.

Naast de klassieke hospitalisatie (waaronder ook IZ- en Sp-bedden) en polikliniek longziekten, beschikt onze dienst over een groot slaaplabo (met CPAP conventie), dagziekenhuis en endoscopie afdeling (inclusief interventionele endoscopie met oa ook endobronchiale volumereductie). Er is reeds doorgedreven subspecialisatie in de somnologie, IZ, respiratoire oncologie, interstitiële longziekten, interventionele endoscopie en allergologie. Er zijn conventies voor zuurstoftherapie, CPAP en thuisventilatie. Daarnaast is er ook uitgebreide aktiviteit in het domein van klinische studies en zijn er stagemeesters voor Longziekten en voor Respiratoire Oncologie.

We hechten veel belang aan teamwork en multidisciplinaire zorg, vaak geconcretiseerd in specifieke zorgpaden. We zijn op zoek naar 2 nieuwe collega’s, enerzijds voor verdere uitbouw van het slaaplabo en de thuisventilatie, anderzijds voor pulmonale revalidatie en interventionele endoscopie.