Alle nieuws

vrijdag 22 januari 2021

First slide

Dringende vaccinatie tegen SARS-CoV-2 (COVID-19) aanbevolen !

De BELGISCHE Vereniging voor Pneumologie beveelt ten zeerste dringende vaccinatie tegen SARS-CoV-2 (COVID-19) aan van alle gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers) die zorgen voor patiënten met COVID-19. Het ONMIDDELIJK vaccineren van deze gezondheidswerkers moet een absolute topprioriteit zijn in België, ongeacht de regio of gemeenschap, gezien deze strategie niet alleen de gezondheidswerkers zal beschermen tegen COVID-19, doch ook en vooral de continuïteit van de zorg zal garanderen tijdens de huidige en toekomstige golven van de Corona pandemie.

 

The BELGIAN Respiratory Society strongly recommends urgent vaccination against SARS-CoV-2 (COVID-19) of all health care professionals (physicians, nurses and other HCP) taking care of patients with COVID-19. Vaccinating health care professionals (HCP) NOW should be a toppriority in Belgium, irrespective of region or community, since this will not only protect the HCP from COVID-19, but also guarantee the continuity of care during the current and future waves of the coronavirus pandemic.