Alle nieuws

donderdag 10 maart 2022

First slide

Fenotype van COPD-exacerbaties bepalen?

Na de presentatie van prof. Lapperre op ons jaarlijks congres "Belgian Pneumology Days 2021" in Antwerpen, werd een samenvattend artikel van haar project gepubliceerd in het tijdschrift "Bloedvaten, Hart, Longen ".