Alle nieuws

woensdag 16 februari 2022

First slide

Onderzoek naar het standpunt van zorgverleners en patiënten ten opzichte van het centraal zetten van patiënten door farmaceutische bedrijven

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar het standpunt van zorgverleners en patiënten in België in het respiratoire domein, neonatologie en zeldzame ziekten ten opzichte van het centraal zetten van patiënten door farmaceutische bedrijven door de patiënt te betrekken doorheen het proces van geneesmiddelenontwikkeling.

De onderzoeker zal u vragen om een vragenlijst in te vullen die peilt naar uw mening, verwachtingen en noden van de farmaceutische industrie en voor welke initiatieven u uw patiënten bij projecten opgezet door een farmaceutisch bedrijf zou willen betrekken. Het invullen van deze online vragenlijsten zal niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Om u te helpen beslissen of u al dan niet aan deze studie wenst deel te nemen, willen we u vragen even de tijd te nemen om onderstaande informatie voor deelnemers door te nemen, zodat u een welbewuste beslissing kunt nemen. Dit wordt een “geïnformeerde toestemming” genoemd.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8k9P2uieFkaQxQW