De BeRS

 

De Belgian Respiratory Society (BeRS) is een wetenschappelijke non-profit vereniging van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en wetenschappelijke onderzoekers geïnteresseerd in longziekten. De primaire doelstellingen van de BeRS zijn de respiratoire gezondheid bevorderen en de ademhalingsziekten te bestrijden in België.

De respiratoire gezondheid bevorderen

De BeRS ziet het als haar kerntaak om belangrijke klinische en wetenschappelijke kennis die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het ademhalingsstelsel te verspreiden door wetenschappelijke, maatschappelijke en sociale activiteiten uit te voeren of te ondersteunen. De BeRS richt zich vooral op volgende taken :

  • Ze bevordert fundamenteel en klinisch onderzoek op het vlak van de pneumologie in een nationale en internationale context.
  • Ze stimuleert de toenadering en organiseert contact tussen haar leden.
  • Ze ontwikkelt en ondersteunt specifieke opleidingen in de pneumologie om zo kwaliteitsvolle en wetenschappelijke onderbouwde geneeskunde in België te bevorderen.
  • Ze verspreidt haar expertise in het domein van ademhalingsziekten met communicatie naar de leden, inclusief het brede publiek.
  • Ze vertegenwoordigt de Belgische longartsen op wetenschappelijk gebied in relatie en communicatie met openbare overheden en farmaceutische industrie. .

De belangrijkste activiteiten van de BeRS :

  • De BeRS organiseert jaarlijks de “Belgian Pneumology Days”, een klinisch wetenschappelijk congres waar een update gegeven wordt over de nieuwe inzichten in de pneumologie. Het is het grootste netwerk event in de pneumologie in België waarbij alle belangrijke partners vertegenwoordigd zijn.
  • De BeRS biedt opleidingen voor longartsen, assistenten-in-opleiding, kinesitherapeuten, verpleegkundigen via cursussen, symposia en praktische workshops rond specifieke deelaspecten van de pneumologie.
  • De BeRS ondersteunt wetenschappelijk onderzoek via klinische studies, registers, enquêtes, nationale richtlijnen, wetenschappelijke prijzen en mandaten..
  • De BeRS geeft wetenschappelijk advies aan overheid, kenniscentrum, pers, …
  • De BeRS verspreidt informatie en neemt deel aan het maatschappelijke debat rond onderwerpen in verband met respiratoire aandoeningen

De BeRS is een toegankelijke, wervende en maatschappelijk relevante vereniging zonder winstbejag. Om haar werking te garanderen wordt ze ondersteund door een aantal partners uit de farmaceutische industrie. De werking berust op de vrijwillige expertise van haar leden die participeren via domein-specifieke werkgroepen. De BeRS staat garant voor een wetenschappelijk onderbouwde, onafhankelijke, transparante werking en kwaliteitsvolle communicatie. 

Maatschappelijke zetel en facturatie adres :

BeRS vzw
E-Health Valley

Researchdreef 10

1070 Brussel

Verantwoordelijke uitgever

Peggy Namêche - Executive Manager

Algemene presentatie van de BeRS - te printen PDF document