U bent arts

Wat is een stichting van openbaar nut?

 

Het is een stichting die een belangeloos en liefdadig doel heeft gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard.

 

Waarom wil de BeRS een stichting van openbaar nut oprichten?

 

1.     Filantropische en wetenschappelijke doelstellingen :

 

Deze stichting zal de BeRS in staat stellen om specifieke doelstellingen na te streven, zoals gezondheidsbevordering, educatieve missies, bevordering van een gezonde omgeving.

 

2.     Geloofwaardigheid: stichtingen zijn onderworpen aan strikte bestuursregels, moeten transparant zijn en verantwoordingsplichtig, wat kan helpen om de geloofwaardigheid, de reputatie en het imago van de BeRS en de acties van onze partners te verbeteren.

 

Hoe wordt de stichting gefinancierd?

 

• Door subsidies aan te vragen voor een specifiek project aan instellingen zoals de Koning Boudewijnstichting, Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO)

• Door schenkingen en legaten

• Door sponsoring van specifieke activiteiten

• Naar het model van de European Lung Foundation zijn er geen rechtstreekse bijdragen van industriële partners

 

Wat zijn de doelstellingen van de stichting?

 

• De gezondheid van de luchtwegen promoten door middel van evenementen, projecten en educatieve activiteiten;

 

• Een discussieforum bieden voor patiëntenverenigingen, gezondheidswerkers, onderzoekers milieuverenigingen, enz. om de gezondheid van de longen te verbeteren en vooruitgang te boeken in diagnose, behandeling en zorg;

 

• Om wetenschappelijk en medisch onderzoek te ontwikkelen op het gebied van luchtwegen door het toekennen van beurzen en prijzen;

 

• Het publiek bewust maken van het belang van ademhalings-en aanverwante problemen, de impact van luchtvervuiling in het algemeen en in België in het bijzonder, door de uitvoering van actieplannen: (zoals het Belgisch Astma Actie Plan) en groepen samen te stellen om de aandacht te vestigen op specifieke kwesties (luchtvervuiling, enz.);

 

• Organiseren of ondersteunen van conferenties, seminaries of cursussen over respiratoir medisch onderzoek in België of in het buitenland;

• Ondersteuning bieden aan de Belgische autoriteiten met betrekking tot de gezondheid van de luchtwegen

 

• Advies publiceren i.v.m. gezondheidsbeleid op het gebied van aandoeningen van de luchtwegen

SAMENGEVAT Het doel van al deze initiatieven is om in België een stevig netwerk te creëren met verschillende actoren (gezondheidswerkers, patiënten, onderzoekers, burgers) met als doel de gezondheid van de luchtwegen te bevorderen door onderwijs en onderzoek op dit gebied te ondersteunen en door een milieu vriendelijk beleid te voeren.

Lid worden van de BeRS