U bent assistent in opleiding

De belangrijkste opdracht van de Belgian Respiratory Society – BeRS – is belangrijke klinische en wetenschappelijke kennis - rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan het ademhalingssysteem – te verspreiden door wetenschappelijke, maatschappelijke en sociale activiteiten te organiseren of te ondersteunen.

De BeRS organiseert jaarlijks een wetenschappelijk congres – de « Belgian Pneumology Days » waar een update gegeven wordt van de nieuwe informatie binnen de pneumologie.

De BeRS biedt continue opleiding voor de longartsen door cursussen, symposia en andere praktische workshops te organiseren over specifieke aspecten van de pneumologie.

Zij ondersteunt eveneens het wetenschappelijk onderzoek door middel van klinische studies, registers, enquêtes, nationale richtlijnen, wetenschappelijke prijzen en onderzoeksbeurzen.

Haar activiteiten berusten voornamelijk op de vrijwillige deelname van haar leden waaronder artsen en onderzoekers, kinesisten en  verpleegkundigen.

De leden brengen hun kennis over door deel te nemen aan de diverse werkgroepen, elk specifiek voor een bepaald domein binnen de pneumologie.

De BeRS garandeert een wetenschappelijke, onafhankelijke en transparante werking en een qualitatief hoogstaande communicatie.
 

Lid worden van de Bers

<